akty prawne

Przepisy regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

Główną ustawą regulującą prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej jest Ustawa o własności lokali. Wspólnota mieszkaniowa to także uchwały tworzone przez jej członków. Do najważniejszych uchwał, regulujących zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych należą:

ZAUFANY PARTNER? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

Zbiór aktów prawnych do pobrania