CZYM MOŻEMY SIĘ ZAJĄĆ

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Dobry Zarządca oferuje Państwu kompleksową obsługę księgową, administracyjną i prawną. Nasz zespół sprawuje pieczę nad nieruchomością. Dba o jej prawidłowe funkcjonowanie. Swoim działaniem wpływa na podniesienie wartości rynkowej budynku: od bieżącej obsługi właścicieli i najemców, przygotowywania i zarządzania budżetami operacyjnymi nieruchomości, obsługi księgowej właścicieli i najemców, administrowania infrastrukturą techniczną budynku, optymalizacji kosztów, nadzoru nad działalnością firm serwisujących nieruchomość po planowanie i realizację skutecznych działań marketingowych. Świadczymy usługi w oparciu o najwyższe standardy wypracowane przez 10 lat funkcjonowania naszej firmy. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

MASZ PYTANIA?