...

CZYM MOŻEMY SIĘ ZAJĄĆ

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Dobry Zarządca oferuje Państwu kompleksową obsługę księgową, administracyjną i prawną. Nasz zespół sprawuje pieczę nad nieruchomością. Dba o jej prawidłowe funkcjonowanie. Swoim działaniem wpływa na podniesienie wartości rynkowej budynku: od bieżącej obsługi właścicieli i najemców, przygotowywania i zarządzania budżetami operacyjnymi nieruchomości, obsługi księgowej właścicieli i najemców, administrowania infrastrukturą techniczną budynku, optymalizacji kosztów, nadzoru nad działalnością firm serwisujących nieruchomość po planowanie i realizację skutecznych działań marketingowych. Świadczymy usługi w oparciu o najwyższe standardy wypracowane przez 10 lat funkcjonowania naszej firmy. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

MASZ PYTANIA?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.